EUROPSKA UNIJA || PROJEKT SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA
IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ.

HR-flag_center
ESIlogotip_boja_manji_center
2Znak_EU_center
OPKK_boja_bez-pozadine_manji_center

Kvalitetu tvrtke MMM Agramservis d.o.o. su prepoznale institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:

AgriArt sveobuhvatni upravljački sustav u području precizne poljoprivrede.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROIZLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA – FAZA II“.

Ukupna vrijednost Projekta u iznosu 15.371.781,52 kuna., ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 14.941.114,02 kuna, od kojih je bespovratno u iznosu od 10.804.738,23. Razdoblje provedbe Projekta je od 01.09.2020. do 01.09.2023.

Projekt se provodi u dvije faze: Industrijsko istraživanje : 01.09.2020.-01.03.2023., Eksperimentalni razvoj : 01.03.2023.-01.09.2023.

Projekt „AgriART sveobuhvatni upravljački sustav u području precizne poljoprivrede“ referentne oznake KK.01.2.1.02.0290 direktno doprinosi povećanju ulaganja u istraživanje i razvoj u sklopu S3 tematskog područja „Hrana i bioekonomija“ i to pod-tematsko područje „PTPP 2. Održiva proizvodnja i prerada hrane“ odnosno suženim IRI temama ulaganja unutar područja: 2. Upravljanje poljoprivrednim tlima i vodnim resursima u cilju povećanja poljoprivrednih prinosa i 3. Inovacije u integriranoj i organskoj poljoprivredi uključujući i zaštitu bilja, te S3 područja „Energija i održivi okoliš“, PTPP „Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali”.

Svrha projekta je jačanje tržišne pozicije tvrtke MMM Agramservis d.o.o. zasnovano na inovaciji i tehnološkom razvoju novog proizvoda i usluga i stvaranje prepoznatljivog brenda AgriART te posljedično repozicioniranje strateških djelatnosti na globalnom lancu vrijednosti prema razvoju aktivnosti koje stvaraju višu dodanu vrijednost.

Partner na projektu je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu .

Projekt razvoja i istraživanja nalazi se u području precizne poljoprivrede i usmjeren je na zadovoljenje potreba povećanja kvalitete i kvantitete plodova u voćarstvu te povećanja ekološke proizvodnje hrane primjenom ključnih tehnoloških koncepata računalnog vida, IoT-a i umjetne inteligencije.

Kontakt osoba:

Mario Kožul, Direktor razvoja poslovanja

Broj telefona osobe za kontakt: +385 91 450 0709

Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: mario.kozul@agramservis.hr

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost MMM Agramservis d.o.o.